Přeskočit na hlavní obsah

Archivace a zpřístupnění dokumentů

Komerční spisovna je organizace, jejímž základním posláním je uchováváníochrana dokumentů písemné povahy, jež vznikly z činnosti fyzických a právnických osob.

Navazujícím úkolem komerčních spisoven je zpřístupňování dokumentů v průběhu celé doby uložení.

Archivace a ochrana dokumentů

Komerční spisovna je koncesovaná živnost regulována státem. V České republice je pod dohledem Ministerstva vnitra, v některých státech EU patří pod Ministerstvo kultury.

Komerční spiosvna musí splňovat stavebně-technické a bezpečnostní podmínky podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, kterými mj. jsou umístění v nezáplavové oblasti, zajištění stálého ovzduší z pohledu teploty a vlhkosti, zajištění mechanickým a elektronickým zabezpečovacím zařízením, napojení na PCO, požární bezpečnost, profesní pojištění.

Naši zaměstnanci jsou osvědčení odborníci s více jak 15 letou praxí v oboru, jsou zavázáni k zachování mlčenlivosti a zákonné ochrany osobních dat a utajovaných informací i po ukončení zaměstnaneckého poměru.

Zpřístupnění dokumentů

Spisy má při archivaci zákazník k dispozici fyzicky (v badatelně – místo přímo k tomuto určené v místě archivu, zasláním přes třetí stranu nebo osobním doručením) anebo elektronicky (přes odpovídající webovou službu).

Veškeré pohyby s dokumenty se elektronicky evidují. Máte neustálý přehled o všech uložených dokumentech, zápůjčkách, uživatelích, atd. Možné je i nastavit řízený přístup osob k jednotlivým oddělením.

Realizujeme také zasílání ověřených kopií uložených originálů.

Dále poskytujeme potřebné/chybějící doklady (o délce zaměstnání a výši výdělku) pro rekonstrukci evidenčního listu důchodového pojištění potřebného pro výpočet starobního důchodu.

Archivace pro správce konkurzních podstat a likvidátory

Máme dlouhodobé zkušenosti a umíme se pohybovat i v tomto tolik specifickém oboru.

Máte zájem o tuto službu?      Kontaktujte nás

Pro koho pracujeme

Právnické a fyzické osoby

Úřady a obce

Školy

Domovy pro seniory

Bytová družstva a SVJ

Církevní společnosti

Historicky významné společnosti